ซื้อขายหลักทรัพย์

บล.เอเซีย พลัส พร้อมให้บริการและให้คำแนะนำแก่นักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบัน ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ยาวนานกว่า 40 ปี โดยทีมงานมืออาชีพ

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

  • ให้คำปรึกษาโดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
  • เลือกส่งคำสั่งซื้อขายได้ตามใจคุณ ผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง ด้วยโปรแกรมให้เลือกใช้ตามความต้องการ เช่น JVIX  Streaming i2Trade 
  • ทีมนักวิเคราะห์มีคุณภาพและประสบการณ์ การันตีด้วยรางวัลจากหลายสถาบัน ให้มุมมองแบบทันสถานการณ์ 
  • มั่นใจในการลงทุนด้วยบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่รวดเร็ว แม่นยำ ครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนคิดเป็นมูลค่าตลาดกว่า 90% ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • เข้าถึงทุกความเคลื่อนไหวของข่าวสารการลงทุน และบทวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ด้วย ASP Smart สุดยอดแอพพลิเคชั่นครบวงจร
  • อำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ผ่านสำนักงานสาขา 17 แห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

บัญชีเงินสด

บัญชีสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์โดยชำระค่าหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด โดยการพิจารณาอนุมัติวงเงิน จะประเมินจากสถานะการเงินและและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า 
การซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องชำระราคาภายใน 2 วัน นับจากวันที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยการหักหรือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

บัญชีแคชบาลานซ์

บัญชีที่ลูกค้าต้องวางเงินล่วงหน้าไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือมีข้อตกลงให้บริษัทหลักทรัพย์หักเงินตามคำสั่งของบริษัทหลักทรัพย์
ในบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์

บัญชีเครดิตบาลานซ์

รูปแบบการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) ประเภทหนึ่ง สำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือต้องการยืมหลักทรัพย์เพื่อมาขายชอร์ต

ก่อนที่จะซื้อหรือขายชอร์ต ลูกค้าจะต้องนำเงินหรือหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกัน โดยบริษัทฯ จะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาดทุกสิ้นวันทำการ ซึ่งจะทำให้อำนาจซื้อและสถานะบัญชีลูกค้าเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป


 

หุ้นที่ใช้ในบัญชีแคชบาลานซ์หุ้นที่อนุญาตให้ส่งคำสั่ง CONDITION ORDER ในระบบ Settrade

อัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียม

อัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียม


การคำนวณอัตราหลักประกัน
1. ทรัพย์สินของลูกค้า (Assets)
Assets = Cash Balance + มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ (LMV) + Collateral
 
2. หนี้สิน (Liabilities)
Liabilities = Loan + มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ต (SMV)
 
3. ทรัพย์สินสุทธิของลูกค้า (Equity)
Equity = Assets - Liabilities
 
4. มูลค่าหลักประกันที่ต้องการ (Margin Requirement : MR)
MR = มูลค่าหลักทรัพย์ในบัญชีทั้งหมด * Initial Margin %
 
5. ทรัพย์สินส่วนเกิน (Excess Equity : EE)
EE = Equity - MR
 
6. อำนาจซื้อ (Purchasing Power : PP)
PP = EE/ Initial Margin
 
7. มูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement/Call Margin)
มูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ = มูลค่าหลักทรัพย์ในบัญชีทั้งหมด * อัตรา Call Margin
 
8. มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Margin Requirement/Force Margin)
มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ = มูลค่าหลักทรัพย์ในบัญชีทั้งหมด * อัตรา Force Margin


 

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

   เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
สอบถามข้อมูลการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มเติม  
ติดต่อ เจ้าหน้าทีลูกค้าสัมพันธ์  0-2680-1000