ตราสารอนุพันธ์

ทางเลือกในการลงทุนที่สามารถใช้เก็งกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง และเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) ตราสารสิทธิใช้ได้ทั้งเก็งกำไรและป้องกันความเสี่ยงจากราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งนักลงทุนสามารถซื้อขายได้บนกระดานซื้อขายหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องเปิดบัญชีซื้อขายเพิ่ม ใช้เงินน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิงโดยตรง

 

SINGLE STOCK FUTURES (BLOCK TRADE)

BLOCK TRADE เพิ่มโอกาสให้นักลงทุน
ทางเลือกการลงทุนแบบหนึ่งที่นิยามสั้นๆ ได้ว่า Big lot Single Stock Futures
ปกติเวลาที่ลูกค้าสนใจ Single Stock Futures ปัญหาที่พบได้ทั่วไปของสินค้านี้คือเรื่องของสภาพคล่องที่ไม่สามารถเทรดทำรอบได้คล่องตัว 
Block Trade คือ การทำธุรกรรมซื้อขาย Single Stock Futures โดยมีโบรคเกอร์เป็นคู่สัญญา แทนที่ทางลูกค้าทยอยสะสมสถานะ Single Stock Futures ไปเรื่อยๆ ตามที่ตลาดมีให้ เราสามารถให้โบรคเกอร์จัดการเรื่องนี้แทนได้เลย ง่ายกว่ามาก
Block Trade เป็นสินค้าที่มีพลังของ Leverage ถ้าเรามีเงินสด 100,000 บาท การเปิดสถานะ Block Trade 1 Block เปรียบเหมือนการซื้อหุ้นแม่ทั้งหมด 20,000 – 500,000 หุ้น เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็วเมื่อเก็งกำไรถูกทาง
 
ขอมูลเพิ่มเติมกดมาได้ที่ https://www.asiaplus.co.th/blocktrade/products/products-blocktrade.php
 

หุ้นกู้อนุพันธ์ (ELN)

หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes: SN) หรือ “ELN” ตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป แต่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นอ้างอิง ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกหุ้นอ้างอิงและเลือกระดับความเสี่ยงตามที่ยอมรับได้ สามารถดาวน์โหลด "แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง" ได้ที่ Website ของ กลต. ได้ที่

หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) กองทุนเปิดที่อ้างอิงกับดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง นักลงทุนสามารถซื้อขาย ETF ได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง

อัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียม

เปิดบัญชี

   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  0-2680-1000